Dutch Menubar English Version Homepage Nieuws Bestelinformatie Contact Veel gestelde vragen
Animated Globe

AIS (Automatic Identification System)

De meeste zeeschepen dienen sinds enige tijd uitgerust te zijn met AIS. Dit is een wereldwijd gebruikt transpondersysteem dat in de marifoonband werkt. De gebruikte frequenties zijn 161.975 en 162.025 MHz (marifoonkanalen 87B en 88B, omgedoopt in AIS1 en AIS2).

Een AIS-zender op een schip zendt met regelmatige tussenpozen de positie, koers, snelheid en MMSI (het unieke maritieme identificatienummer) uit. Deze gegevens worden ontvangen door schepen in de nabijheid. Deze kunnen de gegevens automatisch laten plotten op een beeldscherm of radarscherm. Het bereik van AIS is ongeveer 30-40 km.

boot

Iedere 2 - 10 seconden worden door een schip met AIS onder andere de volgende gegevens uitgezonden:

 • MMSI-nummer
 • Navigatiestatus, bijvoorbeeld geankerd, onderweg
 • Grondsnelheid, van 0 to 102 knopen in stappen van 0,1 knoop
 • Draaisnelheid, 0 tot 720 graden per minuut
 • Positie
 • Koers
 • De tijd waarop de bovenstaande informatie is bepaald

Daarnaast worden iedere 6 minuten onder meer de volgende gegevens uitgezonden:

 • MMSI-nummer
 • Roepletters van het schip
 • Naam van het schip
 • Type schip of lading
 • Afmetingen van het schip
 • Diepgang, 0.1 tot 25.5 m
 • Bestemming
 • Geschatte aankomsttijd (ETA) op de bestemming (niet verplicht)

Deze gegevens worden om en om op beide frequenties uitgezonden.

Voor de ontvangst van AIS zijn er verschillende mogelijkheden:

Optie 1: PC met geluidskaart

Hiervoor heb je nodig:
 • Een ontvanger met een discriminatoruitgang of 9600 bps packet radio-uitgang
 • Een audiokabel tussen de ontvanger en de lijn- of microfooningang van een PC
 • Een PC met geluidskaart, voorzien van de gewenste software
  - Shipplotter, een complete oplossing. Of
  - AISMon, dat het ruwe AIS-signaal omzet in NMEA,
    samen met navigatiesoftware zoals SeaClear,
    OpenCPN of WinGPS, of met een kaartplotter. Dit
    vereist wat meer computerkennis om te configureren.
AIS-ontvangst met PC

De ontvanger mag niet scannen, omdat je anders AIS-uitzendingen (en dus schepen) mist terwijl de ontvanger andere frequenties afzoekt. Stem dus af op een van beide AIS-frequenties.

Als je een marifoon gebruikt, moet deze constant op kanaal 87 of 88 staan. Hij kan op dat moment dus niet gebruikt worden voor het normale verkeer. Voor gebruik aan boord is het daarom aan te raden een scanner of een tweede marifoon te gebruiken voor AIS. Overigens zijn niet alle marifoons geschikt om AIS te ontvangen. Hier lees je meer.

Je kunt door mij een discriminatoruitgang in je scanner of marifoon laten maken. Kijk daarvoor op de bestelpagina.

Optie 2: PC met seriŽle poort

Hiervoor heb je nodig:
 • Een speciale AIS-ontvanger, zoals de NASA AIS Engine of de SR161/SR162. Zo'n ontvanger heeft een microprocessor aan boord die het ruwe AIS-signaal vertaalt in NMEA-zinnen
 • Een PC met seriŽle poort, voorzien van navigatiesoftware die NMEA-zinnen kan verwerken (zoals SeaClear, OpenCPN of WinGPS), of een AIS-plotter
AIS-ontvangst met PC
De (duurdere) optie 2 valt buiten het kader van deze website, die zich concentreert op het gebruiken van (goedkope) scanners of marifoons.

De interfaces op deze site zijn bedoeld voor paging. Ze kunnen niet gebruikt worden voor AIS.

Optie 3: Internet

Ver van de dichtstbijzijnde haven of van de kust? Of geen zin om zelf te knutselen? Er zijn verschillende internetsites met AIS-informatie.

Links zie je een recent plaatje dat ik aan de oostkant van Rotterdam met Shipplotter heb ontvangen. Klik op het plaatje voor een schermvullende versie. De tijd linksboven is UTC.

Als je Shipplotter geregistreerd hebt, kun je met de optie "Sharing' schepen zien die door anderen zijn ontvangen, terwijl anderen de door jou ontvangen schepen op hun scherm zien.

Rotterdam, 31-12-2023 20:25
© 2003- 2024 discriminator.nlValid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!